Gratis fragt i DK ved ordrer over 499 kr. 

ASTROLOGI UNDERVISNING i 3 moduler

12 tirsdage i juni, august og september 2020

Har astrologi nogen interesse for den moderne frimurer? JA! Frimureriets ceremonier har deres rødder fast forankret i den gamle visdom fra antikkens mysterieskolers esoteriske indsigt og forståelse af "som foroven, således også for neden". Med tiden er der sket ændringer i loge-systemerne, både i form og indhold på grund af manglende indsigt og glemt viden. Det Gamle Testamente fortæller os, at Salomon "havde større viden end mændene fra Øst" og her antages det, at der tales om hans store indsigt i astronomi/astrologi.

Astrologi er en mange tusind år gammel videnskab uddraget fra studier af stjernernes bevægelse og oldtidens studier af planeternes energimæssige påvirkning på mennesket, udtrykt i en omfattende arketype-psykologi. Det er meget mere end vage ugeblads horoskoper. De første kendte spekulative frimurere i slutningen af 1600-tallet, som for eksempel Elias Ashmole, var også anerkendte astrologer.

Idéen bag dette undervisningsforløb på 3 moduler er at give en indsigt i astrologi, men ikke i horoskop tydningen. I tre undervisningsmoduler vil vi gradvis arbejde med Kong Salomons nøgle ind til den astrologiske dimension. De 3 moduler omhandler følgende:


UNDERVISER:

B. Kim Pedersen har været til knyttet til Co-frimureriet i 24 år (30.grad). Han startede astrologi-skolen 'Attitude astrologi', en syntese mellem flere retninger (åndensvidenskab, kabbalah, tarot, numerologi, antroposofi, teosofi og ankologi). Sammen med Bjarne Augustenborg startede han den hermetiske Kabbala-skole 'Qibel'. 

Hvert modul er 12 timers undervisning

fordelt på 4 tirsdage fra kl.19-22.

MODUL 1 - DELTAGERPRIS:  800 DKK

(9.6., 16.6., 23.6. og 30.6.)

MODUL 2 - DELTAGERPRIS:  800 DKK

(4.8., 11.8., 18.8., 25.8.)

MODUL 3 - DELTAGERPRIS:  800 DKK

(1.9., 8.9., 15.9., 22.9.)

* 1 *

MODUL 1: 4 tirsdage i juni kl. 19-22

(d. 9.6., 16.6., 23.6., 30.6.)

 KØB MODUL 1 

Her på det første modul i grundlæggende astrologi, får du mulighed for at arbejde igennem den blå loges tre første grader og se dem i relation til astrologiens 12 tegn i dyrekredsen. Vi vil bruge Kong Salomons 12 nøgler til at åbne den viden og forståelse, der ligger gemt i astrologien og astrologiens relation til frimureriets blå område. Vi vil også se på Herkules' 12 prøver. Vi vil dele cirklen i fire områder, en fjerdedel (90 grader) af en cirkel pr. undervisnings-lektion.

Hver lektion indledes med en visualisering, hvor du guides igennem dagens tema.

1. lektion: Søjlen i vest, porten til ilden. Her bruger vi tre af Salomons nøgler til at komme ind til styrken og få fat i den kundskab, der lægger bag vædderen, tyren (indre erfaringer) og tvillingen (den store Jakobstige). 

2. lektion: Søjlen i syd, porten til vandet. De tre næste nøgler til skønhed og kærlighed. Her starter vi i krebsen (vi må have os et oplyst tempel), løven (lærling er vi, når vi skal ud nye veje) og endelig jomfruen (renheden må vi huske). 

3. lektion: Søjlen i øst, porten til luften. Her får vi Salmonos tre nøgler til offer eller til forvandling. Vægten (valget, mester i øst), skorpionen (enkens søn), forbundet med 2. grad og skytten (rejse i fremmede lande), hvor vi må dø for at genopstå i stenbukken. 

4. lektion: Livet i Nord, porten til jorden. De tre nøgler til syntese i livet. I norden lærlingen, der starter sit virke og ser ind i logen, stenbukken det store mestertegn, vandmanden (søster- og broderskaber, venskaber), og fisken (nøgle til indre liv og drømme, psykologi og indre kontakt til intuitionen).


* 2 *

MODUL 2: 4 tirsdage i august kl. 19-22

(d. 4.8., 11.8., 18.8., 25.8.)

 KØB MODUL 2 

Hver lektion indledes med en visualisering, hvor du guides igennem dagens tema.

I dette modul bliver du bekendt med de 12 livsområder, det man i astrologien kalder 'de 12 huse', og deres relation til de fire verdenshjørner. Det er gennem husene, at personlighedens psykologi dukker op.

De astrologiske huse beskriver vores faktiske og praktiske liv, hvor hvert hus repræsenterer et specifikt livsområde. Disse livs områder er defineret ud fra tid (2 x 12 timer) og sted for fødslen. Hvor planeterne (som vi møder i modul 3) er de universelle aktører, og tegnene (som vi nu kender fra modul 1) giver dem en energiform og udtryksmåde, så er de astrologiske huse det livsområde, som aktørerne udtrykker sig i.

Du vil blive bekendt med de to vigtigste akser i horoskopet: MC, som altid står øverst i horoskopet, og som er bestemt ved at være stik syd, ned til ækvator her på jorden, og til ekliptika, som er Solens tilsyneladende bane rundt om Jorden. Ascendanten (Asc), som er starten af 1. hus bestemmes ved den østlige horisont. 


* 3 *

MODUL 3: 4 tirsdage i september kl. 19-22 

(d. 1.9., 8.9., 15.9., 22.9.)

 KØB MODUL 3  

Hver lektion indledes med en visualisering, hvor du guides igennem dagens tema.

I dette modul er fokus på planeterne og deres relation til embeder i logen. Vi introduceres til kabbala som hermetisk lære (ikke som en specifik grad) og bevæger os på Jakobsstigen. 

1. lektion: Introduktion til kabbalatræet og solsystemet. Denne aften kommer vi igennem træet, dets farver, dets relation til vores krop, organerne og de forskellige retninger indenfor kabbala-traditioner.

2. lektion: Her ser vi nærmere på Jorden (planeten, som er vores udgangspunkt) og kroppens fem sanser, Månen (dens relation til sindet, fortiden, dens påvirkning på vand), Merkur (denne lille, hurtige planet, der tilbagelægger turen rundt solen på kun 88 døgn, og som kabbalister forbinder med vores tanker) og Venus (som kabbalister forbinder med skønhed og følelseslivet, og som er den, der virker bag den femtakket stjerne.

3. lektion: Solen i syd, Mars i vest, Jupiter i øst. Her klatrer vi længere op ad Jakobs-stigen, stopper i syd og ser os omkring. Det er her, lyset bruges til at oplyse vejen for A: L: Her møder vi begrebet personligheden, og dens møde med de indre værdier. 

4. lektion: Vi bevæger os længere op ad stigen ind til ånden, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. Blandt kabbalister anbringes Pluto oftest i Darth, den skjulte sefirah, sløret eller centret, hvor vi laver syntese.