HERMES AKADEMI er en moderne online mysterieskole, der vil bygge bro mellem åndsvidenskab (KEND DIG SELV) og naturvidenskab (KEND VIDENSKABEN). 

* * * * *

Start forår 2021. De første undervisningsmoduler offentliggøres primo 2021. Der er ingen optagelseskrav - andet end et åbent sind.

* * * * *

KEND DIG SELV: Du vil stifte bekendskab med de gamle mysterier, teosofi, symbollære, kabbala, tarot, nummerologi, håndlæsning, guder som arketyper, engle og naturånder, gennøglerne, human design og meget andet. Vi berører også den moderne filosofi; hvordan vores tænkning udvikler sig;hvordan mega-trenderne påvirker os, og hvorledes vi forholder os til dem.

KEND VIDENSKABEN: Du vil få indsigt i moderne videnskab som AI-kunstig intelligens, astrofysik, forskning omkring vandets bevidsthed, evolution-teorier, bevidst univers osv. men også hellig geometri, megalitter og fortidens glemte teknologi og videnskab.